Akcininkai ir vadovai | DNB

Mes priklausome didžiausiai Norvegijoje finansų paslaugų grupei DNB AS, kurios 34 proc. akcijų valdo Norvegijos vyriausybė. Pagal rinkos kapitalizaciją Šiaurės Europos regione esame antri, Europoje – dvidešimti. 

Valdyba

Sample avatar

Bjørnar Lund

Valdybos pirmininkas ir prezidentas

Bjørnar Lund (gimęs 1963 m.) yra atsakingas už banko veiklos organizavimą, jo tikslų įgyvendinimą ir verslo bankininkystę. DNB dirba nuo 1987 m. Anksčiau vadovavo DNB Singapūro Šiaurės šalių klientų aptarnavimo padaliniui. Norvegijos vadybos institute įgijo verslo magistro laipsnį.

Sample avatar

Ramūnas Abazorius

Valdybos pirmininko ir prezidento pavaduotojas

Ramūnas Abazorius (gimęs 1973 m.) yra atsakingas už apskaitą, atskaitomybę ir kontrolę. DNB dirba nuo 1994-ųjų. Vilniaus universitete įgijo ekonomikos magistro laipsnį.

Sample avatar

Vaineta Barevičiūtė

Valdybos narė ir prezidento pavaduotoja

Vaineta Barevičiūtė (gimusi 1976 m.) yra atsakinga už mažmeninės bankininkystės veiklą. DNB dirba nuo 2003 m. Prieš užimdama valdybos narės ir prezidento pavaduotojos pareigas, vadovavo AB DNB banko Vidaus audito departamentui. Vilniaus universitete baigė teisę, ISM universitete tapo verslo ir vadybos administravimo magistre.

Sample avatar

Andrius Načajus

Valdybos narys ir prezidento pavaduotojas

Andrius Načajus (gimęs 1978 m.) yra atsakingas už verslo bankininkystės sritį. DNB dirba nuo 2002 m. Vadovavo Rinkų tarnybai Lietuvoje, po to – DNB MARKETS trijose Baltijos šalyse. Prieš pradėdamas karjerą DNB, A. Načajus dirbo Estijos investicijų bendrovės „Trigon Capital“ vyresniuoju projektų vadovu. Stokholmo ekonomikos mokyklos tarptautinio verslo ir ekonomikos mokslų magistras.

Sample avatar

Hans Anders Krantz

Valdybos narys ir prezidento pavaduotojas

Hans Anders Krantz (gimęs 1959 m.) yra atsakingas už AB DNB banko rizikų valdymo sritį. DNB grupėje Hans Anders Krantz dirba jau devynerius metus. Prieš užimdamas valdybos nario vietą Lietuvoje, jis dirbo DNB banko Švedijos padalinyje, kur buvo atsakingas už ryšius ir verslo plėtrą su Šiaurės Europos verslo klientais prekybos ir mažmeninių produktų sektoriuje. Hans Anders Krantz yra baigęs tarptautinį verslą Upsalos universitete ir finansiniame sektoriuje dirba jau 30 metų.

DNB valdyba

Tadas Sudnius

Valdybos narys ir prezidento pavaduotojas

Tadas Sudnius (gimęs 1981 m.) yra atsakingas už DNB banko IT ir verslo procesų aptarnavimo padalinių veiklą. DNB dirba nuo 2003 metų. Prieš užimdamas valdybos nario ir prezidento pavaduotojo pareigas vadovavo Verslo plėtros tarnybai, buvo atsakingas už stambiausius banko IT projektus. Jis yra baigęs ekonomikos studijas Vilniaus universitete.

Taryba 

DNB stebėtojų tarybą sudaro penki nariai. Kadencija baigsis 2018 metų kovo mėnesį.

Tarybos pirmininkas Atle Nicolai Knai (gimęs 1970 m.) DNB dirba nuo 1994. Atle Knai yra AS DNB banka (Latvija) prezidentas ir valdybos pirmininkas, AS DNB Pank (Estijoje) stebėtojų tarybos pirmininkas. Prieš užimamas dabartines pareigas dirbo įvairiuose DNB padaliniuose verslo bankininkystės srityje, vadovavo verslo bankininkystės veiklai DNB Londone skyriuje ir Baltijos šalių tarnyboje, ėjo AS DNB Pank (Estija) valdybos pirmininko ir prezidento pareigas. Turi Norvegijos vadybos mokyklos vadybos magistro laipsnį. Stebėtojų tarybos nariu tapo 2016 08 29. AB DNB akcijų neturi.

Eline Skramstad (gimusi 1971 m.) – DNB BANK ASA vyresnioji paskolų pareigūnė. Ji – darbo su stambiais verslo klientais profesionalė, DNB dirba nuo 2001 m. Prieš pradėdama karjerą DNB, dirbo vykdančiąja pareigūne Norvegijos transporto ir ryšių ministerijoje. Turi Norvegijos mokslų ir technikos universiteto magistro laipsnį. AB DNB banko akcijų neturi. Tarybos narė nuo 2012 m. gruodžio 11 d. 

Leif Rene Hansen (gimęs 1945 m.) turi daug patirties audito, mokesčių ir verslo konsultacijų srityse. 1994–2009 m. buvo tarptautinės bendrovės „KPMG Lietuva“ partneris ir vykdantysis direktorius. 2009 m. Leif Rene Hansen išrinktas DNB Lenkijos, DNB Lietuvos ir DNB Latvijos vidaus audito komitetų nariu, o nuo 2010 m. eina ir DNB Lenkijos stebėtojų tarybos nario pareigas. Mokslus baigė Aukštosios prekybos mokyklos Koldingo padalinyje. AB DNB banko akcijų neturi. Tarybos narys nuo 2013 m. kovo 1 d.

Ivars Kapitovičs (gimęs 1972 m.) 2005 – 2010 metais DNB buvo produktų plėtros vadovu, skyriaus vadovu, mažmeninės ir SVĮ bankininkystės vadovu, valdybos nariu. Nuo 2010 m. jis tapo SIA DNB Lizings valdybos pirmininku, o nuo 2015 m. – AS  DNB Pank valdybos pirmininku ir prezidentu. AB DNB banko akcijų neturi.

Olaf Tronsgaard karjerą DNB pradėjo 1997 m. kaip energetikos padalinio viceprezidentas. Vėliau dirbo specialaus finansavimo ir išieškojimo padalinio vyresniuoju viceprezidentu. Nuo 2012 m. jis – „DNB Bank ASA“ Baltijos šalių tarnybos vystymo vadovas. Olaf Tronsgaard yra baigęs Norvegijos vadybos mokyklą, įgijo verslo ir ekonomikos magistrą. AB DNB banko akcijų neturi. Tarybos narys nuo 2016 m. kovo 31d.