LTL
EUR

Euro skaičiuoklė

Oficialus euro ir lito keitimo santykis: 1 EUR = 3,45280 LTL                                     

Sužinoti daugiau

Baltijos šalių makroekonominės prognozės

Lietuva


      Prognozė
  2013 2014 2015 2016 2017
Realusis BVP, metinis pokytis, % 3,3 2,9 2,0 3,0 3,0
Vidutinė metinė infliacija, % 1,2 0,2 -0,5 1,8 2,0
Vid. mėnesinis bruto atlyginimas, metinis pokytis,%1) 4,9 5,4 4,5 5,0 4,0
Sezoniškai išlygintas nedarbo lygis, %1) 11,5 10,1 9,0 8,0 7,0
Valdžios sektoriaus biudžeto balansas, santykis su BVP, % -2,6 -0,7 -1,2 -1,0 -0,7
Einamosios sąskaitos balansas, santykis su BVP, % 1,6 0,1 -0,5 -1,0 -2,0

 

Latvija


      Prognozė
  2013 2014 2015 2016 2017
Realusis BVP, metinis pokytis, % 4,2 2,4 2,8 3,0 3,2
Vidutinė metinė infliacija, % 0,0 0,7 0,5 2,0 2,5
Vid. mėnesinis bruto atlyginimas, metinis pokytis,%1) 4,8 6,6 6,0 5,0 4,0
Sezoniškai išlygintas nedarbo lygis, %1) 11,5 10,4 9,0 8,5 7,5
Valdžios sektoriaus biudžeto balansas, santykis su BVP, % -0,7 -1,4 -1,0 -1,0 -0,5
Einamosios sąskaitos balansas, santykis su BVP, % -2,3 -3,1 -2,0 -2,0 -1,5

 

Estija


      Prognozė
  2013 2014 2015 2016 2017
Realusis BVP, metinis pokytis, % 1,6 2,9 2,0 2,5 3,5
Vidutinė metinė infliacija, % 3,2 0,5 0,0 1,7 2,2
Vid. mėnesinis bruto atlyginimas, metinis pokytis,%1) 7,6 5,3 5,5 4,5 4,0
Sezoniškai išlygintas nedarbo lygis, %1) 8,8 6,6 6,0 5,5 5,0
Valdžios sektoriaus biudžeto balansas, santykis su BVP, % -0,2 0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Einamosios sąskaitos balansas, santykis su BVP, % -1,1 0,1 -1,0 -1,5 -1,5

1) - Laikotarpio pabaigoje

 * - įvertis
 

2015 m. rugsėjo 10 d. prognozė

Primename, jog publikuojant DNB banko makroekonomines prognozes, būtina nurodyti jų šaltinį.