LTL
EUR

Euro skaičiuoklė

Oficialus euro ir lito keitimo santykis: 1 EUR = 3,45280 LTL                                     

Sužinoti daugiau

Baltijos šalių makroekonominės prognozės

Lietuva

      Prognozė
 

2013

2014

2015

2016 2017
Realusis BVP, metinis pokytis, %

3,3

2,9

2,6

3,0 4,0
Vidutinė metinė infliacija, %

1,2

0,2

0,0

1,5 2,0
Vid. mėnesinis bruto atlyginimas, metinis pokytis,% 1)

4,8

5,4

4,0

5,0 5,0
Sezoniškai išlygintas nedarbo lygis, % 1)

11,5

10,1

9,0

8,2 7,5
Valdžios sektoriaus biudžeto balansas, santykis su BVP, %

-2,6

-0,7

-1,7

-1,0 -0,5
Einamosios sąskaitos balansas, santykis su BVP, %

1,6

0,1

-0,5

-2,0 -2,0

Latvija

 

 

 

Prognozė

 

2013

2014

2015

2016 2017
Realusis BVP, metinis pokytis, %

4,2

2,4

2,8

3,5 4,0
Vidutinė metinė infliacija, %

0,0

0,7

0,5

2,0 2,5
Vid.mėnesinis bruto atlyginimas, metinis pokytis,%1)

4,8

6,6

4,0

5,0 6,0
Sezoniškai išlygintas nedarbo lygis, % 1)

11,5

10,4

9,0

8,0 7,5
Valdžios sektoriaus biudžeto balansas, santykis su BVP, %

-0,9

-1,0

-1,0

-1,0 -0,5
Einamosios sąskaitos balansas, santykis su BVP, %

-2,3

-3,1

-2,5

-3,0 -3,0

Estija

 

 

 

Prognozė

 

2013

2014

2015

2016 2017
Realusis BVP, metinis pokytis, %

1,6

2,1

2,2

2,8 4,0
Vidutinė metinė infliacija, %

3,2

0,5

1,5

1,7 2,0
Vid. mėnesinis bruto atlyginimas, metinis pokytis,% 1)

7,6

5,4

4,0

5,0 5,0
Sezoniškai išlygintas nedarbo lygis, % 1)

8,7

6,5

6,5

6,0 5,5
Valdžios sektoriaus biudžeto balansas, santykis su BVP, %

-0,5

0,6

-0,5

-0,5 0,0
Einamosios sąskaitos balansas, santykis su BVP, %

-1,1

-0,1

-1,0

-1,5 -1,5

1) - Laikotarpio pabaigoje

 * - įvertis
 

2015 m. balandžio 9 d. prognozė

Primename, jog publikuojant DNB banko makroekonomines prognozes, būtina nurodyti jų šaltinį.