Baltijos šalių makroekonominės prognozės

Lietuva

 

 

Prognozė

 

2012

2013

2014

2015

Realusis BVP, metinis pokytis, %

3,7

3,2

3,5

4,0

Metinė infliacija, %1)

2,9

0,4

2,0

3,0

Vid. mėnesinis bruto atlyginimas, metinis pokytis,% 1)

2,6

4,8

6,0

5,0

Sezoniškai išlygintas nedarbo lygis, % 1)

13,0

11,3

10,0

9,0

Valdžios sektoriaus biudžeto balansas, santykis su BVP, %

-3,2

-2,8*

-2,0

-2,0

Einamosios sąskaitos balansas, santykis su BVP, %

-0,2

-0,5*

-2,0

-2,0

Latvija

 

 

Prognozė

 

2012

2013

2014

2015

Realusis BVP, metinis pokytis, %

5,0

4,0

5,0

5,0

Metinė infliacija, % 1)

1,6

0,0

2,5

2,0

Vid.mėnesinis bruto atlyginimas, metinis pokytis,%1)

4,0

5,0

5,0

5,0

Nedarbo lygis, % 1)

14,2

11,5

10,0

9,0

Valdžios sektoriaus biudžeto balansas, santykis su BVP, %

-1,3

-1,2

-1,0

-1,0

Einamosios sąskaitos balansas, santykis su BVP, %

-2,5

-1,5

-2,0

-2,0

Estija

   

Prognozė

 

2012

2013

2014

2015

Realusis BVP, metinis pokytis, %

3,9

1,0

3,0

4,0

Metinė infliacija, % 1)

3,6

2,3

2,0

2,0

Vid. mėnesinis bruto atlyginimas, metinis pokytis,% 1)

5,9

7,0

5,5

5,0

Nedarbo lygis, % 1)

9,7

8,0

7,0

6,5

Valdžios sektoriaus balansas, santykis su BVP, %

-0,2

-0,5

0,0

0,0

Einamosios sąskaitos balansas, santykis su BVP, %

-1,8

-2,0

-2,0

-2,0

1)  periodo pabaigoje
*  išankstinis įvertis

2013 m. lapkričio 20 d. prognozė

Primename, jog publikuojant DNB banko makroekonomines prognozes, būtina nurodyti jų šaltinį.