Gerbiamas kliente,

Naktį iš birželio 20 d. į birželio 21 d. nuo 22:00 iki 5:00 val. vyksta banko informacinės sistemos atnaujinimo darbai, todėl negalite prisijungti prie banko internete ir naudotis mobiliuoju banku.

Kviečiame bankines operacijas atlikti vėliau. Atsiprašome dėl laikino nepatogumo.

Pagarbiai
DNB bankas

In English

Dear Customer,

On Monday night from June 20 to June 21, from 22:00 to 5:00, the bank information system upgrade is taking place. Therefore, no access to the Internet or mobile bank is possible.

Please perform banking transactions later. We apologize for the temporary inconvenience.

Respectfully yours
DNB