Investiciniai fondai

Investicinis fondas – tai daugelio investuotojų vienoje vietoje sutelkti pinigai, kuriuos fondas investuoja į akcijas, obligacijas ar kitas išvestines finansines priemones pagal nustatytą fondo strategiją. Tai viena iš patraukliausių ir labiausiai pasaulyje paplitusių investavimo formų. Pasirenkant fondą svarbiausia žinoti, kokiam laikotarpiui norima investuoti, koks rizikos lygis priimtinas, kiek norima uždirbti. 

Investavimas į akcijų fondus leidžia vidutiniškai uždirbti apie 10–13 proc. metinių palūkanų. Akcijų fondai skirstomi pagal regionus, pramonės sektorius. Investuojant į akcijų investicinius fondus minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 5-7 metai ir daugiau. 

Akcijų fondų fondas

Norint uždirbti vidutiniškai 10-12% metinių palūkanų galima investuoti plačiai diversifikuotame investiciniame fondų fonde. Pasaulinės akcijų investicijos užtikrina mažesnius vertės svyravimus nei fondų, investuojančių tik į vieno regiono akcijas. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis yra ne mažiau 5 metų. Daugiau... 

DNB likvidumo fondas 

Siekiant investuoti trumpam (iki 1 metų) ir pageidaujant didelio likvidumo – alternatyva indėlių einamosioms sąskaitoms - pinigų rinkos fondas. Pagrindiniai privalumai - tikėtinas aukštesnis pelnas nei už likučius sąskaitose, lėšos bet kada gali būti panaudotos atsiskaitymams. Daugiau...