Investiciniai ir pensijų fondai | DNB

DNB pensija 1

Valiuta
 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  1.4937
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  109 040 471
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  1.0000
 • Veiklos pradžia
  2004-06-15
 • Apskaitos vieneto vertė (EUR)
  0.4326
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  31 580 303
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  0.2896
 • Veiklos pradžia
  2004-06-15

Vieneto reikšmė (per pasirinktą laikotarpį): 6.1607%

Vieneto reikšmė (per pasirinktą laikotarpį): 6.1607%

Investicinai fondai

Vieneto vertės pokytis (%)

Per dieną Per 3 mėn. Per metus
-0.0231 0.0231 1.0276

DNB pensija 1 – tai stabilus ir patikimas pensijos kaupimo būdas. Šis fondas sudaro prielaidas nedideliam, bet stabiliam vertės augimui. Daugiausia lėšos investuojamos į investicinio reitingo Europos Sajungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių Vyriausybių skolos vertybinius popierius.

Fondo 2016 m. III ketvirčio santrauka

Vyriausybių skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:

Nuo 2013 m. birželio mėn. 1 d.:

 • 100 % EFFAS Bond Indices Euro Govt 3-5 Yr indeksas.

Iki 2013 m. gegužės mėn. 31 d.:

 • 100 % EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3 Yr indeksas.

Fondų lyginamąjį indeksą sudarantys indeksai ir jų svoriai parinkti pagal taisyklėse nustatytas fondų investavimo strategijas.

2015 m. rugsėjo 17 d. Ergo konservatyvusis fondas prijungtas prie DNB pensija 1.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kristi, ir kilti. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.