Finansinių priemonių prekybos sąlygos ir įkainiai

Palūkanos už sąskaitos likutį

Palūkanos už lėšų likutį pagrindinėje sąskaitoje skaičiuojamos atsižvelgiant į grynojo kapitalo dydį (Net Free Equity), o palūkanos už likutį subsąskaitoje skaičiuojamos pagal šios sąskaitos vertę (Account Value).

Atkreipiame dėmesį, kad Net Free Equity yra apskaičiuojamas įvertinus atviras pozicijas visose sąskaitose, todėl yra svarbu laikyti pakankamai lėšų pagrindinėje sąskaitoje. Priešingu atveju, teigiamos palūkanos už subsąskaitų Account Value gali būti mažesnės už neigiamas palūkanas, paskaičiuotas pagrindinėje sąskaitoje. 

Ar informacija, pateikta šiame puslapyje, yra naudinga?
Ką, jūsų nuomone, reikėtų keisti ar papildyti?
Siųsti