Dažnai užduodami klausimai | DNB
Ar gali banko sąskaitą atidaryti įgaliotasis asmuo?

Taip, gali. Jei banko sąskaitą atidaro ir banko sąskaitos sutartį pasirašo tavo įgaliotas asmuo, mūsų konsultantui jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad įgaliotasis asmuo turi teisę tavo vardu atidaryti banko sąskaitą. Operacijas vykdome tik pagal Lietuvos Respublikos notarų patvirtintus ar jiems prilygintus įgaliojimus.

Kaip atidaryti sąskaitą nepilnamečio (iki 14 m.) vardu?

Jei pageidauji atidaryti banko sąskaitą nepilnamečio (iki 14 m.) vardu, turėtum kreiptis į bet kurį mūsų skyrių ir konsultantui pateikti nepilnamečio bei abiejų jo tėvų, įtėvių ar globėjų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Nepilnamečio asmenybę tikrinsime pagal jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, pasą ir kt.) arba mokyklų, savivaldybių ar kitų įstaigų (organizacijų) išduotus pažymėjimus, kuriuose antspaudu patvirtinta asmens nuotrauka.
Nepilnamečio vardu atidaryti sąskaitą turi teisę tik jo tėvai, įtėviai ar globėjai.
Sąskaitą atidaryti gali ir jų įgaliotas asmuo, mums pateikęs notaro patvirtintą įgaliojimą (jei įgaliojime nenurodyti nepilnamečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, mums turite pateikti šio dokumento kopiją).

Jei reikia,taip pat pateikite:

  • dokumentus, įrodančius, kad asmuo (-ys) yra paskirtas (-i) teisėtu (-ais) nepilnamečio įtėviu (-iais) ar globėju (-ais);
  • teismo sprendimą dėl teisės vienam iš tėvų gyventi su vaiku, kai nepilnamečio tėvai yra išsituokę ar gyvena atskirai.

Kaip atidaryti sąskaitą nepilnamečio (nuo 14 m. iki 18 m.) vardu?

Jei pageidauji atidaryti banko sąskaitą nepilnamečio (nuo 14 m. iki 18 m.) vardu, žinok, kad sąskaitą savarankiškai gali atidaryti ir jis pats, tačiau tokiu atveju mūsų konsultantui jis turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vieno iš tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų sutikimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos notaro. Sutikimas gali būti sudaromas ir banko skyriuje, tačiau tokiu atveju kartu turi dalyvauti ir vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų.
Jei nepilnametis yra susituokęs, mūsų konsultantui jis privalo pateikti ir santuokos liudijimą. Tokiu atveju tėvų, įtėvių globėjų ar rūpintojų sutikimo nereikia.
 

Ar galiu sąskaitą atidaryti kelių asmenų vardu?

Taip, banko sąskaitą gali valdyti kartu su bendraturčiu. Tai patogu šeimai arba kai klientas negali tvarkyti lėšų pats (pvz., yra išvykęs). Abu bendraturčiai gali turėti mokėjimo korteles pinigams sąskaitoje valdyti, kartu gali peržiūrėti sąskaitos informaciją interneto banke, atlikti pervedimus iš sąskaitos.