Sąskaitos perkėlimo paslauga | DNB

Europos bankininkystės sektoriaus komitetas (angl. European Banking Industry Committee) paskelbė pagrindinius principus, taikomus klientams perkeliant savo sąskaitą iš vieno banko į kitą toje pačioje valstybėje. Šių principų pagrindinis tikslas – suteikti klientams paprastą, greitą ir patikimą sąskaitos perkėlimo galimybę iš vieno banko į kitą.

Sąskaitos perkėlimo paslauga – tai kliento pageidavimu naujojo ir senojo banko suteikiama pagalba perkeliant su kliento sąskaita susietus tiesioginio debeto, periodinius mokėjimus ir periodines įplaukas iš senojo į naująjį banką. 

Pageidaujate pasinaudoti paslauga?

Detalesnę informaciją apie sąskaitos perkėlimo procesą rasite čia.