Kainynas verslui (D) | DNB

Archyvas

Šis Kainynas (D) yra taikomas nustatant Kliento mokėtinus mokesčius už Banko paslaugas pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas – Luminor Bank AB, buvęs pavadinimas – AB DNB bankas) ir Kliento:

1. kurios sudarytos iki 2017 09 30 (imtinai);

2. kurios sudarytos 2017 10 01 ir vėliau, jei jose (arba jų prieduose) yra nurodyta, kad taikomas Kainynas (D).