Faktoringas | DNB
Faktoringo paslaugos
Mokestis
Faktoringo sutarties mokestisiki 1 % nuo faktoringo limito sumos, bet ne mažiau kaip 115 Eur + PVM
Sutarties sąlygų keitimas, išskyrus pirkėjų/tiekėjų įtraukimą/pašalinimąiki 1 %, bet ne mažiau nei 115 Eur + PVM
Pirkėjų/tiekėjų įtraukimas/pašalinimas (faktoringo be regreso atveju)30 Eur + PVM
Priėmimo mokestisPagal susitarimą, min. 3 Eur + PVM
Delspinigiai0,05 % už kiekvieną mokėti uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos
Baudos už sąlygų nevykdymąpagal tipinės faktoringo sutarties bendrąją dalį
Debitoriaus limito nustatymas Pagal susitarimą
Debitoriaus limito atnaujinimo mokestis (kartą į metus)35 Eur / debitoriui + PVM

Mokesčius galima sumokėti EUR ir USD valiutomis, priklausomai nuo sandorio valiutos.