Paskolos | DNB
Dokumentų paruošimas ir sutarčių įforminimas
Mokestis
Paskolos, overdrafto, kredito linijos0,50 - 2,0 % sumos, bet ne mažiau 145 Eur
Greitojo ūkininko kredito™1,0 - 2,0 % sumos, bet ne mažiau 145 Eur
Sutarties sąlygų pakeitimas
Mokestis
Palūkanų normos mažinimas, grąžinimo termino atidėjimas ir sumos didinimas (nuo visos paskolos sumos):
Paskolos, overdrafto, kredito linijos0,50 - 2,0 % sumos, bet ne mažiau 145 Eur
Greitojo ūkininko kredito™1,0 - 2,0 % nuo sumos, bet ne mažiau 145 Eur
Grafiko keitimas išankstinio kredito dengimo atvejais*:
Paskolos, overdrafto, kredito linijos0,50 - 2,0 % sumos, bet ne mažiau 145 Eur
Greitojo ūkininko kredito™1,0 - 2,0 % nuo sumos, bet ne mažiau 145 Eur

* Trumpinant galutinį kredito grąžinimo terminą bei mažinant įmokų/grąžintinų paskolos dalių sumas.

Pažymų parengimas
Mokestis
Pažyma dėl bankui įkeisto nekilnojamojo turto paskesnio įkeitimo kito kreditoriaus naudai, refinansuojant kreditą120 Eur
Kita paskolos pažyma / sutikimas*Pagal susitarimą, bet ne mažiau 15 Eur už kiekvieną
Papildomas mokestis už pažymos / sutikimo paruošimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį nei 3 darbo dienų terminą15 Eur už kiekvieną

*Pažymos / sutikimai parengiami per 10 darbo dienų