Dokumentiniai akredityvai | DNB
Importo akredityvai
Mokestis
Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą15 Eur
Akredityvo išleidimas*87 Eur
Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą)29 Eur
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)**0,15 % nuo sumos, min. 70 Eur
Mokėjimas pagal dokumentus40 Eur
Atidėto mokėjimo priežiūra25 Eur
Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas25 Eur
Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas)100 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu18 Eur
Akredityvo projekto ar sandorio struktūros parengimasPagal susitarimą, min. 43 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas30 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje17 Eur

*Jei akredityvas išleidžiamas nerezervuojant kliento lėšų visai akredityvo sumai, papildomai skaičiuojamos palūkanos už banko įsipareigojimą.
Už lėšas, rezervuotas akredityvo išleidimui, palūkanos nemokamos.
**Jeigu DNB bankas yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas bei dokumentai pateikiami tiesiogiai DNB bankui, dokumentų tikrinimo mokestis yra 0,075 %, min. 35 Eur.

Eksporto akredityvai
Mokestis
Išankstinis pranešimas apie akredityvą15 Eur
Pranešimas apie akredityvą28 Eur
Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą (už kiekvieną pakeitimą)28 Eur
Akredityvo tvirtinimaspagal susitarimą, min. 90 Eur
Akredityvo pervedimas0,2 % nuo pervedamos sumos, min. 90 Eur
Dokumentų apmokėjimas30 Eur
Išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)ne daugiau kaip 5 dokumentai komplekte – 30,00 Eur, daugiau kaip 5 dokumentai komplekte - 40 Eur
Dokumentų priėmimas/tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)*0,15 % nuo sumos, min. 72 Eur
Atidėto mokėjimo priežiūra30 Eur
Akredityvo dokumentų pirkimasPagal susitarimą
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu18 Eur
Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas43 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas29 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje17 Eur
Mokėjimo reikalavimas15 Eur
Pakeistų pagal pervedamą akredityvą dokumentų tikrinimas28 Eur
Lėšų paskirstymas0,1 %, min. 30 Eur
Akredityvo projekto ar sandorio struktūros parengimasPagal susitarimą, min. 43 Eur

*Jeigu DNB bankas yra to paties akredityvo ir išleidžiantysis, ir pranešantysis bankas bei dokumentai pateikiami tiesiogiai DNB bankui, dokumentų priėmimo / tikrinimo mokestis yra 0,075 %, min. 35 Eur.