Garantijos | DNB
Banko garantijos (laidavimai)
Mokestis
Garantijos (laidavimo) suteikimas, sumos didinimas*:
iki 1449,99 Eur60 Eur
nuo 1450 Eur iki 2899,99 Eur85 Eur
2900 Eur ir daugiau0,5 % sumos***, min. 100 Eur
Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas, įskaitant garantijos (laidavimo) sumos mažinimą pagal garantijos (laidavimo) sąlygas30 Eur
Skubus garantijos (laidavimo) suteikimas/pakeitimas**Garantijos (laidavimo) suteikimo/pakeitimo mokestis ir 43 Eur
Prašymo suteikti/pakeisti garantiją (laidavimą) anuliavimas30 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas0,1 % sumos, min. 145 Eur, maks. 300 Eur
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) arba jos pakeitimą30 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas58 Eur ir dokumentų tvarkymo ir siuntimo kurjeriniu paštu mokestis
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje17 Eur
Garantinio rašto projekto parengimas ir/ar derinimasPagal susitarimą, min. 30 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu18 Eur

*Garantijos (laidavimo) sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija (laidavimas). Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
Jei garantija (laidavimas) suteikiama nerezervuojant lėšų visai garantijos (laidavimo) sumai, papildomai skaičiuojamos palūkanos už banko įsipareigojimą.
Tam tikrais atvejais (už garantijos išdavimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.
Už lėšas, rezervuotas garantijos (laidavimo) suteikimui, palūkanos nemokamos.

**Skubi garantija (laidavimas) suteikiama, keitimas atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo DNB banke valandos. Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos garantijos (laidavimo) suteikimo arba pakeitimo sąlygos.

***Jei garantija (laidavimas) teikiama pagal finansinių įsipareigojimų limito sutartį, maks. 160 Eur.