Pervedimai eurais | DNB
Pervedimai eurais banko viduje ir į Europos ekonominės erdvės šalis
Banko skyriujeInterneto banke
Į savo sąskaitą DNB banko viduje2,50 Eurnemokamai
Į kito gavėjo sąskaitą DNB banko viduje2,50 Eur0,23 Eur
į gavėjo sąskaitą pagal mokėjimo nurodymą, atsiskaitant už prekes / paslaugas elektroninėje parduotuvėje DNB banko viduje - 0,23 Eur
Paprastas pervedimas į EEE šalis2,50 Eur0,35 Eur
Labai skubus pervedimas eurais į EEE šalisNeteikiama29 Eur
Pastovių pervedimų sutarties sudarymas banko skyriuje5 Eur
Pastovūs pervedimai, sudarius sutartį banko skyriuje, į gavėjo sąskaitą banko viduje0,29 Eur -
Pastovūs pervedimai, sudarius sutartį banko skyriuje, į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose0,43 Eur -

Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.

Pervedimai eurais į ne Europos ekonominės erdvės šalis
Banko skyriujeInterneto banke
Paprastas SHA pervedimasNeteikiama13 Eur
Skubus SHA pervedimasNeteikiama26 Eur
Labai skubus SHA pervedimasNeteikiama58 Eur
Paprastas OUR pervedimasNeteikiama20 Eur
Skubus OUR pervedimasNeteikiama38 Eur
Labai skubus OUR pervedimasNeteikiama80 Eur
Paprastas BEN pervedimasNeteikiamaNemokamai
Skubus BEN pervedimasNeteikiamaNemokamai
Labai skubus BEN pervedimasNeteikiamaNemokamai

SHA pervedimas, kai DNB banko pervedimo mokesčius moka mokėtojas, o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas.
Pasirinkus SHA mokesčių tipą, tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, o jei mokėjimas vykdomas per bankus korespondentus, gali būti taikomi šių bankų mokesčiai.

OUR pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka mokėtojas.
Pasirinkus OUR mokesčių tipą, mokėtojui papildomai taikomi gavėjo banko ir banko korespondento mokesčiai, kurie nurašomi nuo mokėtojo sąskaitos po to kai lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą.

BEN pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka gavėjas.
Jei pasirenkamas BEN mokesčių tipas, mokėtojui jokie su pavedimu susiję mokesčiai netaikomi. DNB banko ir užsienio bankų mokesčiai nurašomi iš pervedamos sumos (tada gavėjas gaus mažesnę sumą).

Pervedimų eurais terminai pateikiami čia.

Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymus
Mokestis
Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) priežiūros mokestis*1,02* Eur
Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą, kai gavėjo sąskaita yra DNB ar kitame Lietuvoje registruotame banke0,87 Eur

*Mokestį, jo dydį ir administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Mokestis nurašomas atskiru PLAIS tvarkytojo nurašymo nurodymu už kiekvieną kredito įstaigai pateiktą nurašymo nurodymą ir pervedamas VĮ “Registrų centras” naudai.

Gautų lėšų administravimas
Mokestis
Gautų pervedimu eurais DNB banko vidujenemokamai
Gautų pervedimu eurais iš DNB grupės bankų ir bankų partnerių*nemokamai
Gautų pervedimu eurais iš kitų Lietuvoje registruotų bankų arba iš EEE šalyse registruoto mokėjimo paslaugų teikėjo pagal SEPA mokėjimo nurodymą arba kai teisingai nurodytas AB DNB banko SWIFT (BIC) kodas, gavėjo sąskaitos numeris yra IBAN formatu bei pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA)nemokamai
Kitais atvejais iš Lietuvoje ar užsienyje registruotų bankų2 proc. nuo įskaitytos sumos, bet ne daugiau nei 10 Eur

*DNB grupės bankai:
DNB Bank ASA, Norvegija (SWIFT kodas:DNBANOKK);
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Vokietija (SWIFT kodas:NOLADE2H );
DNB Banka AS, Latvija (SWIFT kodas: RIKOLV2X);
Bank DNB Polska S.A., Lenkija (SWIFT kodas: MHBFPLPW);
Bank DNB A/S Estijos skyrius, Talinas (SWIFT kodas: RIKOEE22).
DNB grupės bankai ir bankai partneriai:
DNB Bank ASA, Norvegija (SWIFT kodas:DNBANOKK);
DNB Banka AS, Latvija (SWIFT kodas: RIKOLV2X);
Bank DNB A/S Estijos skyrius, Talinas (SWIFT kodas: RIKOEE22);
DNB Bank ASA, SHANGHAI Branch, China, (SWIFT code: DNBACNSHXXX);
DNB Bank ASA, FILIALE DEUTSCHLAND, Germany, (SWIFT code: DNBADEHXXXX);
DNB Bank ASA, FILIAL AF DNB BANK ASA, NORGE, Denmark, (SWIFT code: DNBADKKXXXX);
DNB Bank ASA, FILIAL FINLAND, Finland, (SWIFT code: DNBAFIHXXXX);
DNB Bank ASA, LONDON Branch, United Kingdom, (SWIFT code: DNBAGB2LXXX);
OAO DNB BANK, Russia, (SWIFT code: DNBARU2MXXX);
DNB Bank ASA, FILIAL SVERIGE, Sweden, (SWIFT code: DNBASESXXXX);
DNB Bank ASA, SINGAPORE Branch, Singapore, (SWIFT code: DNBASGSGXXX);
DNB Bank ASA, NEW YORK Branch, United States, (SWIFT code: DNBAUS33XXX);
DNB LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, (SWIFT code: UBNLLULLXXX).

Tarp aukščiau išvardintų DNB grupės bankų ir bankų partnerių klientų lėšų pervedimo kaina taikoma tik tuo atveju, jei lėšų gavėjas yra vieno iš aukščiau išvardintų DNB grupės bankų klientas, mokėtojas ir gavėjas priklauso tai pačiai įmonių grupei, nurodytas tikslus gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaita IBAN formatu.