Pervedimai kita valiuta | DNB
Pervedimai kita valiuta DNB banko viduje
Banko skyriujeInterneto banke
Į savo sąskaitą2,50 Eurnemokamai
Į kito gavėjo sąskaitą2,50 Eur0,23 Eur

Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.

Pervedimai kita valiuta į kitus bankus
Banko skyriujeInterneto banke
Paprastas SHA pervedimasNeteikiama13 Eur
Skubus SHA pervedimasNeteikiama26 Eur
Labai skubus SHA pervedimasNeteikiama58 Eur
Paprastas OUR pervedimasNeteikiama20 Eur
Skubus OUR pervedimasNeteikiama38 Eur
Labai skubus OUR pervedimasNeteikiama80 Eur
Paprastas BEN pervedimasNeteikiamaNemokamai
Skubus BEN pervedimasNeteikiamaNemokamai
Labai skubus BEN pervedimasNeteikiamaNemokamai

Pastaba: Mokėjimo nurodymai į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ir Šveicariją šių šalių valiutomis vykdomi tik, jei mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas (SHA). Mokėjimo nurodymai į aukščiau išvardintas šalis, kai mokesčius moka tik gavėjas (BEN) arba tik mokėtojas (OUR) nevykdomi.

SHA pervedimas, kai DNB banko pervedimo mokesčius moka mokėtojas, o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas.
Pasirinkus SHA mokesčių tipą tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, o jei mokėjimas vykdomas per bankus korespondentus, gali būti taikomi šių bankų mokesčiai.

OUR pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka mokėtojas.
Pasirinkus OUR mokesčių tipą mokėtojui papildomai taikomi gavėjo banko ir banko korespondento mokesčiai, kurie nurašomi nuo mokėtojo sąskaitos po to kai lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą. Jei pervedimas atliekamas JAV doleriais, papildomi kitų bankų mokesčiai gali būti atskaitomi nuo pervedamos sumos.

BEN pervedimas, kai pervedimo mokesčius moka gavėjas.
Jei pasirenkamas BEN mokesčių tipas, mokėtojui jokie su pavedimu susiję mokesčiai netaikomi. DNB banko ir užsienio bankų mokesčiai nurašomi iš pervedamos sumos (tada gavėjas gaus mažesnę sumą).

Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.


Pervedimai kita valiuta į DNB grupės bankus
Banko skyriujeInterneto banke
Pervedimai į DNB grupės bankų klientų sąskaitas USD, NOK, PLN valiutomis*Neteikiama9 Eur
Pinigų pervedimas į DNB grupės bankų ir bankų partnerių klientų sąskaitas, priklausančias vienai įmonių grupei (Intra-company), EUR, DKK, GBP, SEK, USD, NOK, RUB valiutomis** -Nemokamai

*Pinigų pervedimas į DNB grupės bankų klientų sąskaitas USD, NOK, PLN valiutomis, kai nurodytas gavėjo banko BIC kodas ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, pervedimo mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas (SHA).

**tik kai pasirašyta tokių mokėjimų sutartis banko skyriuje.

Pervedimų kita valiuta terminai pateikiami čia.

Gautų lėšų kita valiuta administravimas
Mokestis
Gautų pervedimu DNB banko vidujenemokamai
Gautų pervedimu iš DNB grupės bankų* ar DNB grupės bankų ir bankų partnerių** klientų, priklausančių vienai įmonių grupeinemokamai
Kitais atvejais iš Lietuvoje ar užsienyje registruotų bankų2 proc. nuo įskaitytos sumos, bet ne daugiau nei 10 Eur

*- DNB grupės bankai:
DNB Bank ASA, Norvegija (SWIFT kodas:DNBANOKK);
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Vokietija (SWIFT kodas:NOLADE2H );
DNB Banka AS, Latvija (SWIFT kodas: RIKOLV2X);
Bank DNB Polska S.A., Lenkija (SWIFT kodas: MHBFPLPW);
Bank DNB A/S Estijos skyrius, Talinas (SWIFT kodas: RIKOEE22).
**- DNB grupės bankai ir bankai partneriai:
DNB Bank ASA, Norvegija (SWIFT kodas:DNBANOKKXXX);
DNB Banka AS, Latvija (SWIFT kodas: RIKOLV2XXXX);
Bank DNB A/S Estijos skyrius, Talinas (SWIFT kodas: RIKOEE22XXX);
DNB Bank ASA, SHANGHAI skyrius, Kinija, (SWIFT kodas: DNBACNSHXXX);
DNB Bank ASA, FILIALE DEUTSCHLAND, Vokietija, (SWIFT kodas: DNBADEHXXXX);
DNB Bank ASA, FILIAL AF DNB BANK ASA, NORGE, Danija, (SWIFT kodas: DNBADKKXXXX);
DNB Bank ASA, FILIAL FINLAND, Suomija, (SWIFT kodas: DNBAFIHXXXX);
DNB Bank ASA, LONDON skyrius, Didžioji Britanija, (SWIFT kodas: DNBAGB2LXXX);
DNB Bank ASA, FILIAL SVERIGE, Švedija, (SWIFT kodas: DNBASESXXXX);
DNB Bank ASA, SINGAPORE skyrius, Singapūras, (SWIFT kodas: DNBASGSGXXX);
DNB Bank ASA, NEW YORK skyrius, Jungtinės Amerikos Valstijos, (SWIFT kodas: DNBAUS33XXX);
DNB LUXEMBOURG S.A., Liuksemburgas, (SWIFT kodas: UBNLLULLXXX).