Sąskaitų tvarkymas | DNB
Sąskaitos atidarymas
Banko skyriujeInterneto banke
Sąskaitos atidarymas nemokamai -
Sąskaitos atidarymas ne rezidentams*150 Eur -

*Mokestis taikomas juridiniams asmenims, kurie nėra registruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre ir sumokamas prieš atliekant patikrą ir priimant sprendimą, ar pradėti dalykinius santykius.

Sąskaitos tvarkymas
Banko skyriujeInterneto banke
Sąskaitos, susietos ar nesusietos su mokėjimo kortele, tvarkymas*0,60 Eur / mėn.0,60 Eur / mėn.
Juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas bei bankroto administratoriaus priskyrimas prie sąskaitos valdymo 10 Eur10 Eur
Palūkanos už viršytą sąskaitos likutį18 % -
Sąlyginis lėšų deponavimasne mažiau kaip 0,15 % nuo sumos, min. 100 Eur -
Sąlyginio lėšų deponavimo sutarties pakeitimas30 Eur -
Čekių knygelės išdavimas (25 lapai)7,24 Eur -

*Finansų įstaigoms, įskaitant bet neapsiribojant, bankams, kredito unijoms ir kitoms kredito įstaigoms, draudimo kompanijoms ir draudimo brokeriams, finansų maklerių įmonėms, investicinėms bendrovėms, kolektyvinio investavimo subjektams, įskaitant, bet neapsiribojant, pensijų fondams, jei kalendorinės dienos pabaigos sąskaitos likutis yra didesnis nei 1.000.000 eurų, taikomas papildomas sąskaitos tvarkymo mokestis, kuris apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje, sąskaitos likutį padauginant iš koeficiento K. Koeficientas K lygus (EONIA-0,10%)/360 absoliučiai vertei (t.y. moduliui), kai EONIA yra mažesnė nei 0,10%. Apskaičiavimo dieną bankas taiko paskiausiai paskelbtą EONIA dydį. Mokestis nurašomas nuo sąskaitos kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną.

Kitiems juridiniams asmenims, jei kalendorinės dienos pabaigos sąskaitos likutis yra didesnis nei 10.000.000 eurų, bus taikomas papildomas sąskaitos tvarkymo mokestis, kuris apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje, sąskaitos likutį padauginant iš koeficiento K. Koeficientas K lygus (EONIA-0,10%)/360 absoliučiai vertei (t.y. moduliui), kai EONIA yra mažesnė nei 0,10%. Apskaičiavimo dieną bankas taikys paskiausiai paskelbtą EONIA dydį.

Papildomas sąskaitos tvarkymo mokestis netaikomas, kai EONIA yra didesnė nei 0,10 %.

Sąskaitos išrašai
Banko skyriujeInterneto banke
Einamojo mėnesio sąskaitos išrašų pateikimasnemokamainemokamai
Sąskaitos išrašų pateikimas už kliento nurodytą laikotarpį5 Eur už kiekvieną mėnesį, bet ne daugiau kaip 25 Euruž laikotarpį iki 3 metų - nemokamai, už ankstesnį, nei 3 metai laikotarpį - 10 Eur už kiekvieną prašymą parengti sąskaitos išrašą
Sąskaitos išrašų siuntimas paštu Lietuvoje arba į užsienį5 Eur paprastas laiškas -
Mokėjimo nurodymų / sąskaitos išrašų pateikimas banke internete kitu formatu -35 Eur už kiekvienus metus
Pažymos
Banko skyriujeInterneto banke
Atidarytos/uždarytos sąskaitos ir jų likučiai (kiekvienų metų)*6 Eur6 Eur
Kaupiamosios sąskaitos likutis*nemokamainemokamai
Kliento auditoriams, rekomendacinis laiškas*30 Eur30 Eur
Kita* Pagal susitarimą, min. 15 EurPagal susitarimą, min. 15 Eur
Papildomas mokestis už pažymos parengimą kliento pageidavimu per ne ilgesnį nei 3 d. d. laikotarpį15 Eur15 Eur

*Pažymos parengiamos per 10 darbo dienų

Dokumentų nuorašai/ siuntimas
Banko skyriujeInterneto banke
Dokumentų nuorašai:
Sutarčių ir kitų dokumentų6 Eur už vieną sutartį -
Mokamųjų dokumentų2 Eur už kiekvieną -
Pateikto mokėjimo dokumento patvirtinimas banke1 Eur -
Dokumentų siuntimas:
Paštu Lietuvoje paprastu laišku0,80 Eur už vieną lapą, min. 1,45 Eur -
Paštu Lietuvoje registruotu laišku0,80 Eur už vieną lapą, min. 3 Eur -
Paštu į užsienį0,80 Eur už vieną lapą, min. 6 Eur -